Niet tegen vlees en bloed?

Dat religie en geloof hetzelfde zijn, is een ernstig misverstand. Religie is ethiek en schept verplichtingen. De Bijbel noemt die de 'wet'. Geloven is het (be)leven van de vrijheid in Christus. Die impliceert wel de verantwoordelijk de Heer te dienen. Door zich niet meer te richten op het menselijke en aardse, het 'ijdele' en de daarbij behorende wet, maar op het Geestelijke. Daartoe voedt de christen zich met Gods Woord. De door de Bijbel afgewezen 'strijd tegen vlees en bloed' is niet het onderdrukken van zonden en het naleven van regels, maar heeft te maken met concentratie op de ‘dingen die boven zijn'. En met negeren van wat daar niet bij hoort, inclusief de wet. In die context doet hij alles, ook gewone 'aardse' dingen, als 'voor de Heer'. Met de passie die daarbij hoort! ‘Zoekt de dingen die boven zijn.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.