Het Gelovig Overblijfsel

Relatief weinig mensen ontvangen Gods erfenis. Hij stelt ge loof als voorwaarde voor wie daarbij wil horen. Dat is iets anders dan religieuze of ethische traditie. De bijbelstudie op deze cd's laat zien dat Jehovah Zich altijd exclusief verbond aan 'een gelovig overblijfsel'. Abraham vertrouwde Hem op Zijn Woord en ging op reis, zonder te weten waarheen. Dat principe is nooit veranderd. Gelovigen begeven zich buiten de 'legerplaats'. Zij verlaten de ongelovige massa. Worden vreemdelingen. Ook Gods redding van Israël geschiedt op voorwaarde van geloof in Hem. Aan een gelovig restant van dat volk schenkt Hij het beloofde land. Zoals de Gemeente van Christus een hemels erfdeel ontvangt. Gods principe verandert niet: Zonder geloof vaart niemand wel. ‘Zo is er dan altijd een overblijfsel geweest.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.