Het boek Esther  (2007-2008 CD 'versie' )

Het boek Esther behoort tot de meest omstreden boeken van het Oude Testament. Veel christenen wijzen het af omdat het puur Joods zou zijn. En zelfs (niet orthodoxe) Joden wijzen het af omdat zij van mening zijn dat dit boek doordrenkt is van haat en wraakgevoelens, en naar religieuze maatstaven ver achter blijft bij de andere bijbelboeken. Maar de betekenis van de geschiedenis van Esther is (zoals in vele bijbelse geschiedenissen) niet gelegen in de ethiek, maar in de symboliek. Esther (= verborgenheid) is een type van de Gemeente in de tegenwoordige tijd de ‘bedeling der verbor genheid’ waarin de Heer Zich verbergt. Zijn Naam komt in het hele boek dan ook niet voor! Zij is de vervangster van Vasthi, die een beeld is van Israël onder het Oude Verbond der wet. De episoden in dit boek zijn illustraties van hoe via de bediening van de Gemeente alsnog ‘geheel Israël zal zalig worden.’ ‘Wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.