De brief aan de Romeinen  (2004-2007 CD 'versie' )

 

De brief aan de Romeinen is niet alleen de eerste van alle nieuw-testamentische brieven, maar ook de eerste van de drie grote leerstellige brieven: Romeinen, Efeze en Hebreeën. En terecht. Zonder deze brief kunnen de andere niet worden begrepen. Haar grote onderwerp is enerzijds de toorn van God over een zondige wereld (mensheid), die door Hem werd losgelaten, inclusief het Joodse volk, dat zich slechts onder-scheidde doordat daaraan de Woorden Gods waren toevertrouwd. Maar anderzijds en bovenal geeft deze brief een bij-na systematische uitgebreide uiteenzetting van het Evangelie van God… van Zijn Zoon…, Jezus Christus, onze Heere. De kracht Gods tot zaligheid. Daarom is deze brief de basis voor alle nieuwtestamentische leer, inclusief die van de Gemeente. "De rechtvaardige zal uit het geloof leven."


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.